a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 

Accolade Zorg

Accolade Zorg is een christelijke instelling voor wonen, zorg en welzijn. Dit houdt in dat wij werken vanuit de talenten die wij van God ontvangen hebben. Van collega’s verwachten wij dat zij meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente zijn die de Bijbel als het woord van God aanvaardt. Daarnaast verwachten wij dat collega’s bewust kiezen voor verbinding van de christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen. Wij koesteren de waarden respect, compassie en verantwoordelijkheid en zien deze bij medewerkers. Wij verwachten van medewerkers dat zij het christelijk karakter van Accolade Zorg van harte delen en vanuit Gods liefde er voor hun naaste willen zijn. Cliënten zien dit terug in de betrokkenheid van onze medewerkers.
 
Dennenweg 2
3735 MR Bosch en Duin
Tel: toon nummer
Email: personeelszaken@accoladezorg.nl
Vacatures van Accolade Zorg (0)
Er zijn geen resultaten gevonden.