Test Specialist

Werkgever: sQout
Geplaatst: 29-06-2020
Regio: Odijk
Gewijzigd: 29-06-2020
 
Functieomschrijving

Opdracht omschrijving:
We zoeken een breed georienteerde T-Shaped DevOpser, gespecialiseerd in testen, test analyse en alles wat daarmee samenhangt. Deze specialist wil en kan aan de ené kant zelf testen(!), aan de andere kant; is in staat om zowel technisch personeel, functioneel beheer als gebruikers te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoer van testen. Deze bij uitstek ingestelde Scrummer heeft ervaring met de opzet, beheer en inrichting van een structurele test processen voor een nieuwe omgeving. Hierbij rekening houdend met de richtlijnen die gelden binnen onze organisatie en de beschikbare faciliteiten en tooling.

De kandidaat is breed geĂ¯nteresseerd en is instaat om in samenwerking met functioneel beheerders vanuit procesbeschrijvingen test scripts te ontwikkelen.

De kandidaat dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaarheid buiten normale kantoortijden (piketdienst).

Doelstelling:
Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment te bieden. 'Up-to-date ' zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden.

Biometrische sporen die zijn gevonden op een plaats delict worden opgeslagen in het systeem voor biometrische gegevens van de Nationale Politie. Via dit landelijk systeem kunnen we zien of de eigenaar van het biometrisch spoor bekend bij ons is. De gezochte specialist zorgt er mede voor dat de functionaliteit van ons biometrisch systeem optimaal aansluit bij de wensen en eisen van gebruikers door een goed ingericht testproces. Dit wordt gedaan in een relatief nieuw scrum team dat bezig is om de nieuwe versie van dit systeem te realiserenen later zal worden omgevormd tot een DevOps Team.

Het beheer en de doorontwikkeling van HAVANK was voorheen uitbesteed en met de nieuwe versie gaan we dit in eigenhuis doen. De voorziening voor biometrie bestaat uit een standaard basis applicatie met specifieke aanpassingen voor de Nederlandse Politie, een grafische schil en een aantal aangesloten subsystemen voor onder andere werkprocessen en systeem communicatie

Verantwoordelijkheden:
In de rol van testanalist wordt gewerkt in een multidisciplinaire scrum team (DevOps).
Het vertalen van userstories naar uit te voeren test scripts.
Samen met de lead tester coordinator verantwoordelijk voor de inrichting van het testen en bewaken van de geldende richtlijnen voor de inrichting van testen.
Waar gevraagd en nodig, de organisatie van test activiteiten van functioneel beheer en gebruikers en de coordinatie daarvan.
Bereidheid om ook taken op te pakken buiten het primaire gebied van haar of zijn competentie bijvoorbeeld het ondersteunen bij het schrijven van een story, onderhoud aan (test)tooling, enz.
De kandidaat zal op termijn mee draaien in de piket regeling voor deze voorziening.
Afstemmen van alles rond testen met de betrokken gebruikers en functioneel beheerders.

Vakmatige taken:
Het testen van userstories binnen sprints en het uitvoeren (keten)testen.
Het doen van test analyses.
Helpen en vormgeven bij het opzetten van geautomatiseerd testen.
Bewaken van de juiste vertaling van functionele specificatie naar test scripts.
In samenwerking opstellen van de teststrategie en testspecificaties.
Het onderhouden en opstellen van (geautomatiseerde) testscripts en testdata.
Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van (geautomatiseerde) testen.
Signaleren, communiceren over en het indien nodig registreren van bevindingen die gevonden worden, zelf en die van andere bij het testen betrokken collega's (ICT, Functioneel Beheerders, gebruikers).
Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. het testproces.

Contacten:
Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven met name op het gebied van testen, test inrichting en test tooling.
Met gebruikers en interne afdelingen niet direct onderdeel van het project maar wel betrokken bij het uitvoeren van testen. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur, functioneel beheer, ketenpartners.
In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten.
Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie en kennisdeling.
Als DevOps teamlid met overige teamleden, functioneel beheer, applicatie- en dienstenmanagement en het project management.

Functie-eisen

Opleiding:
HBO werk- en denkniveau.
Relevante opleidingen op het gebied van testen.

Werkervaring:
Ervaring met het uitvoeren van (keten)testen zowel technisch als functioneel.
Ervaring met het coordineren/begeleiden/managen van test werkzaamheden.
Kennis en ervaring met het opzetten van testscripts ne het maken van testcases.
Kennis en ervaring met het opzetten van gestructureerde test processen.
Kennis en ervaring met het ondersteunen en begeleiden van gebruikers, functioneel beheerders en technisch personeel bij het uitvoeren van test werkzaamheden.
Kennis en ervaring met de verschillende soorten testen zoals acceptatie testen, keten testen, migratie testen, PEN en performance testen.
Kennis en ervaring met Confluence/Jira.
Kennis en ervaring met test methodieken (zoals bv TMap )en tooling.
Bij voorkeur ervaring met (semi-) overheidsorganisaties.
Bij voorkeur ervaring met testen van systemen voor vingerafdrukken en sproren (biometrie).

Competenties:
Accuratesse
Coachen
Creativiteit
Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Leervermogen
Samenwerken

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: sQout
Contactpersoon: Solliciteren @sQout
Adres: Rivium 2e straat 24
Postcode/plaats: 2909 LG CAPELLE A/D IJSSEL
Telefoon: +31102427595
Email: solliciteren@sQout.nl

 Kernwoorden
Anderen bekeken ook